Cijepljenje protiv HPV-a

Protiv infekcije HPV-om, koja je nužan preduvjet za razvoj raka vrata maternice, postoji cjepivo. Cjepivo je u redovitome programu cijepljenja u Hrvatskoj za učenice i učenike osmih razreda osnovnih škola, te je uz odgovorno spolno ponašanje i korištenje kondoma, važan dio primarne prevencije infekcije HPV-om.

Cijepljenje protiv HPV-a pruža zaštitu od predstadija raka i raka koji zahvaćaju vrat maternice (cerviks), stidnicu (vulvu), rodnicu (vaginu) kod ženskog spola i čmar (anus) kod oba spola te spolnih bradavica (anogenitalnih bradavica, kondiloma) kod oba spola uzrokovanih određenim tipovima HPV-a.

Cijepljenje je učinkovito u sprječavanju kronične infekcije koja može uzrokovati razvoj raka spolnih organa, no budući da ima visokorizičnih tipova koji nisu obuhvaćeni cijepljenjem i budući da infekcija HPV-a najčešće nema simptoma, redoviti ginekološki pregledi i dalje su potrebni.

Stoga, budući da cijepljenje protiv HPV-a ne uklanja rizik u potpunosti, već ga smanjuje, preporuke o preventivnim ginekološkim pregledima jednako vrijede za cijepljene i necijepljene djevojke i žene.

O značaju HPV cjepiva u prevenciji raka vrata maternice možete pročitati ovdje.

Više o cijepljenju protiv HPV-a i HPV-u pročitajte ovdje.

Nuspojave cjepiva protiv HPV-a

U Hrvatskoj se cjepivo protiv HPV-a primjenjuje od 2007. godine te do sada nije zabilježena nijed­na teža nuspojava. Najčešće su nuspojave blage i kratkotrajne te slične kao i kod drugih vrsta cje­piva (bolnost, crvenilo ili oteklina na mjestu ubo­da, povišena tjelesna temperatura, glavobolja i umor, mučnina, bol u mišićima ili zglobovima). Za više informacija o sigurnosnom profilu i mo­gućim nuspojavama određenog cjepiva potreb­no je pročitati sažetak opisa svojstava lijeka te uputu o lijeku koja je priložena pakiranju cjepiva i javno objavljena na mrežnim stranicama Hrvat­ske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i HZJZ-a.

U okviru nadziranja provedbe Programa obve­znih cijepljenja HZJZ prati nuspojave cijepljenja putem Registra nus­pojava cijepljenja zbog vrednovanja cjepiva koja se upotrebljavaju u Republici Hrvatskoj i, ako se ukaže potreba, intervencije. Zdravstveni djelat­nik koji utvrdi nuspojavu cijepljenja dužan je to prijaviti HZJZ-u i HALMED-u na propisanom obrascu. Korisnik lijeka i bilo koji drugi građanin može prijaviti HALMED-u sumnju na nuspojavu lijeka/cjepiva.

Prijava sumnje na nuspojave predstavlja učinke koji su uočeni tijekom primjene određenog cje­piva. Međutim, te sumnje na nuspojave ne mora­ju biti povezane s cjepivom ni uzrokovane njime. Slučaj se može prijaviti na temelju sumnje o po­vezanosti nuspojave s cjepivom, no to ne znači da je nužno utvrđena povezanost između cjepiva i nuspojave. Nuspojava se mogla pojaviti zbog drugih čimbenika, primjerice bolesti zbog koje se uzima određeni lijek ili interakcije između dva­ju ili više lijekova koje bolesnik uzima. Broj pri­javljenih nuspojava ne može se upotrebljavati za procjenu vjerojatnosti nastanka nuspojave.

Svaku pojedinačnu prijavu sumnje na nuspojavu treba gledati u kontekstu svih dostupnih podata­ka o cjepivu. Osim spontanih prijava nuspojava, koje proizlaze iz primjene cjepiva diljem svijeta, također postoje prijave i izvještaji iz kliničkih ispi­tivanja, drugih ispitivanja i znanstvene literature. Samo procjenom svih dostupnih podataka mogu se donijeti čvrsti zaključci o koristima i rizicima primjene određenog cjepiva.

U Hrvatskoj se cjepivo protiv HPV-a primjenjuje od 2007. godine te su dosad Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo prijavljene ukupno 63 sumnje na nuspojave nastale nakon cijepljenja protiv HPV-a, a HALMED-u 97 prijava. Razlika u broju nastala je u činjenici da HZJZ prikuplja nuspojave poslane i potvrđene od zdravstvenih djelatnika, dok HALMED prikuplja i prijave građana.

Stručna skupina za nuspojave cijepljenja, koja se sastoji od liječnika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatske agencije za lijekove i medi­cinske proizvode, redovito se sastaje radi procje­ne težine nuspojava, utvrđivanja dijagnoze kod opisanih nuspojava i vjerojatnosti uzročno-po­sljedične povezanosti cijepljenja i neželjene re­akcije.

Najčešće prijavljene nuspojave bile su glavobo­lja, mučnina, bol u mišićima ili zglobovima, lo­kalne reakcije – bolnost, crvenilo ili oteklina na mjestu uboda, povišena tjelesna temperatura te alergijske reakcije, uglavnom u obliku pojave osipa. Većina prijavljenih nuspojava očekivana je i navedena u sažetku opisa svojstava lijeka te su se povukle bez posljedica. Za više informacija o sigurnosnom profilu i mogućim nuspojavama određenog cjepiva potrebno je pročitati sažetak opisa svojstava lijeka i uputu o lijeku koja je prilo­žena pakiranju cjepiva i javno objavljena na mrež­nim stranicama HALMED-a. Detaljnije in­formacije o prijavljenim nuspojavama dostupne su u Izvješćima o nuspojavama na mrežnim stra­nicama HZJZ-a (https://www.hzjz.hr/sluzba-epi­demiologija-zarazne-bolesti/nuspojave-cije­pljenja-u-hrvatskoj/) i HALMED-a (https://www. halmed.hr/Farmakovigilancija/Izvjesca-o-nuspo­javama/).

Popis najčešćih 10 nuspojava prema podacima HALMED-a*

Nuspojava Broj
Glavobolja 20
Mučnina 16
Umor 11
Bol u ekstremitetima 11
Bol na mjestu primjenu cjepiva 11
Pireksija 10
Astenija 9
Povraćanje 9
Malaksalost 8
Pruritus 7

* Od 2009. do zaključno s 21.11.2021. godine HALMED je zaprimio 97 prijava s ukupno 340 nuspojava (prijave koje uključuju prijave zdravstvenih djelatnika i građana) na sljedeća HPV cjepiva: Gardasil, Gardasil 9, Cervarix, Silgard, HPV cjepivo bez zaštićenog naziva.

Napomena vezano uz prijave nsupojava koje se analiziraju. Prijava sumnje na nuspojave predstavlja učinke koji su uočeni tijekom primjene određenog cjepiva. Međutim, te sumnje na nuspojave ne moraju biti povezane s cjepivom, niti uzrokovane njime. Slučaj se može prijaviti na temelju sumnje o povezanosti nuspojave s cjepivom, no to ne znači da je nužno utvrđena povezanost između cjepiva i nuspojave. Nuspojava se mogla pojaviti zbog drugih čimbenika, primjerice bolesti zbog koje se uzima određeni lijek ili interakcije između dva ili više lijeka koje bolesnik uzima. Broj prijavljenih nuspojava ne može se koristiti za procjenu vjerojatnosti nastanka nuspojave.

Svaku pojedinačnu prijavu sumnje na nuspojavu treba gledati u kontekstu svih dostupnih podataka o cjepivu. Osim spontanih prijava nuspojava, koje proizlaze iz primjene cjepiva širom svijeta, također postoje i prijave i izvješća iz kliničkih ispitivanja, drugih ispitivanja i znanstvene literature. Samo procjenom svih dostupnih podataka mogu se donijeti čvrsti zaključci o koristima i rizicima primjene određenog cjepiva.

Druge informacije ne, poput onih koliko ljudi primi cjepivo i koliko je dugo u prometu, također treba uzeti u obzir.

Za cjelovitije informacije o rizicima i mogućim nuspojavama određenog cjepiva uvijek proučite sažetak opisa svojstava lijeka i uputu o lijeku (priloženu pakiranju cjepiva i javno objavljenu na https://halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/). Te informacije također Vam mogu dati zdravstveni djelatnici, poput liječnika i ljekarnika.

 

 

Podijeli!

Misli na svoju budućnost, napravi Papa test

Ako imaš neko pitanje, pošalji upit na

RVMsavjet@hzjz.hr

PREUZMI OVDJE