U studenom 2020. godine Svjetska zdravstvena organizacija donijela je ”Strategiju o ubrzanju eliminacije raka vrata maternice” prema kojoj bi države trebale pojačati provedbu cijepljenja protiv HPV-a i preventivnih ginekoloških pregleda te u sljedećih deset godina (do 2030) postići da 90% djevojaka u dobi do 15 godina bude cijepljeno protiv HPV-a, 70% žena u dobi do 35 godina bude obuhvaćeno probirnim pregledima i 90% žena s dijagnozom raka vrata maternice bude obuhvaćeno pravovremenim liječenjem.

U dokumentu se navodi da će za globalnu strategiju uklanjanja raka vrata maternice kao javnozdravstvenog problema biti potrebna (a) politička podrška međunarodnih i lokalnih čelnika; (b) koordinirana suradnja između partnera –multisektorski pristup; (c) podrška jednakom pristupu u kontekstu  zdravstvene zaštite; (d) učinkovita mobilizacija resursa; (e) jačanje kapaciteta zdravstvenog sustava; i (f) snažno promicanje zdravlja na svim razinama.

Cijelu strategiju možete pročitati ovdje.

Podijeli!