Provodeći aktivnosti Nacionalnog preventivnog programa (NP) ranog otkrivanja raka vrata maternice (RVM) koji je kao organizirani probir koristeći Papa test u Hrvatskoj usvojen 2010. godine, uveden 2012. godine, a od 2018. godine se planira njegova reorganizacija i poboljšanja, nastala je ideja za izradu priručnika za provoditelje i ostale suradnike koji rade u području prevencije i ranog otkrivanja raka vrata maternice i unaprjeđenju ginekološkog zdravlja.

Priručnik objedinjuje bitne informacije iz područja provedbe ginekoloških preventivnih programa probira: pruža pregled aktivnosti u području razvoja i provedbe NP-a ranog otkrivanja RVM u Hrvatskoj, daje primjer provedbe programa probira RVM-a u Engleskoj kao primjer dobre prakse te prikazuje teme iz epidemiologije i prevencije raka vrata maternice, uključujući osnovne činjenice o komunikacijskoj strategiji i komunikaciji s javnošću u ovom području.

Cilj priručnika jest pružiti cjelovit, sveobuhvatan pristup prevenciji raka vrata maternice te doprinijeti promicanju ne samo probirnih pregleda, odnosno ranog otkrivanja ove bolesti kao sekundarne prevencije, nego i promicanju edukacije o očuvanju spolnog i reproduktivnog zdravlja, odgovornoga spolnog ponašanja i cijepljenja protiv humanog papilomavirusa kao primarne prevencije raka i premalignih promjena vrata maternice.

Namijenjen je prvenstveno zdravstvenim djelatnicima, provoditeljima i suradnicima koji rade u području prevencije raka vrata maternice i zaštite ginekološkog zdravlja, ali i drugim stručnjacima, djelatnostima organizacija civilnog društva i ostalim suradnicima kojima je područje rada i/ili interesa prevencija RVM-a i zaštita zdravlja žena.

Priručnik je nastao suradnjom brojnih stručnjaka, za što je dokaz dugačka lista autora i suradnika koji su ga pisali i pokazatelj dobre suradnje i povezanosti u ovom području. Priručnik je izradila višedisciplinarna skupina stručnjaka u okviru rada Povjerenstva za koordinaciju NP-a ranog otkrivanja RVM-a Ministarstva zdravstva RH u suradnji sa stručnjacima iz područja kliničke i preventivne medicine, biostatistike, osiguranja kvalitete, sestrinstva i rada u zajednici.

Nadamo se da će ovaj priručnik biti od pomoći u radu te potaknuti zdravstvene djelatnike, druge stručnjake, organizacije civilnog društva i ostale sudionike da u okviru svojeg rada provode aktivnosti i intervencije koje će doprinijeti unaprjeđenju kvalitete u području prevencije i liječenja premalignih promjena vrata maternice i raka RVM-a, a time i zaštiti ginekološkog i reproduktivnog zdravlja žena općenito.

Priručnik „PREVENCIJA RAKA VRATA MATERNICE U PROVEDBI PROGRAMA RANOG OTKRIVANJA RAKA VRATA MATERNICE – priručnik za rad provoditelja i ostalih suradnika u ginekološkim programima probira“ može se preuzeti ovdje

Podijeli!