Rezultati

Prvi ciklus Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice započeo je 1. prosinca 2012. godine, a završio 4. travnja 2016. godine.

Izvješća provedbe prvog ciklusa nacionalnog programa probira za rak vrata maternice – u izradi.

Prema posljednjim objavljenim rezultatima europskog istraživanja Europske zdravstvene ankete (EHIS, HZJZ, 2017.) u kojima su prikazani podaci o pokazateljima zdravlja i korištenju zdravstvene zaštite stanovništva u Hrvatskoj, veliki broj žena u dobi 20-64 godina (77 %) je obavio obrisak vrata maternice (Papa test) u protekle 3 godine, a njih samo 8 % je izjavilo da to nije obavilo nikada.

Postotak žena u dobi od 20 do 64 godine koje su izjavile da su obavile Papa test tijekom protekle godine, prije 1-2 godine, prije 2-3 godine, prije 3 i više godina i nikada

Analiza učestalosti obavljenih Papa testova (vrijeme proteklo od posljednjeg Papa testa) prema dobi pokazuje da je u svim dobnim skupinama najveći udio žena koje su obavile ovu pretragu u protekle 3 godine (u prosjeku za sve promatrane skupine 77 %). Najveći udio žena obavio je ovu pretragu u protekle 3 godine u dobnoj skupini 30-34 godine (88 %), a najmanji u skupini 65-69 godina (58 %). Najveći postotak žena koje su izjavile da nisu nikada obavile pretragu je u skupini 20-24 godine (33 %), a najmanji u skupini žena 45-49 godina (2 %)

Učestalost (vrijeme proteklo od posljednjeg Papa testa) po dobnim skupinama

Češće obavljaju Papa test žene iz urbanih sredina, s višim stupnjem obrazovanja i s većim prihodima.

Više od tri četvrtine žena iz urbanih sredina (80 %) obavilo je Papa test u protekle 3 godine, dok je to obavilo 73 % ispitanica iz ruralnih sredina. Također, malo više je žena iz ruralnih sredina izjavilo da  nije nikada obavilo pretragu (9 %) u odnosu na žene iz urbanih sredina (7 %).  Prema stupnju obrazovanja, najveći je udio žena s višim stupnjem obrazovanja koje je obavilo je tu pretragu u protekle 3 godine (86 %), dok je manje njih sa srednjim (78 %) i nižim stupnjem obrazovanja (62 %). Postotak žena koje nisu nikada obavile pretragu je podjednak u sve tri skupine stupnja obrazovanja i iznosi oko 8 %.  Udio žena s najvišim prihodima koje su obavile pretragu u protekle 3 godine je 86 %, a onih s najnižim prihodima 61 %. Među onima koje imaju najviše prihode njih samo 3 % nije nikada obavilo tu pretragu, dok među onima s najnižim prihodima njih 12 %.

Broj i udio žena koje su napravile ginekološki probirni pregled tijekom protekle godine, tijekom protekle tri godine i tijekom proteklih pet godina, podaci Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (podaci ne obuhvaćaju probirne preglede napravljene u privatnim ordinacijama)

DOBNA SKUPINA BROJ ŽENA KOJE SU NAPRAVILE GINEKOLOŠKI PROBIRNI PREGLED
(PAPA TEST, HPV TEST)
UDIO ŽENA KOJE SU NAPRAVILE PROBIRNI PREGLED
Tijekom protekle 1 godine

2019.

30-49 GODINA 144.827 27%
Tijekom protekle 3 godine

2017.-2019.

30-49 GODINA 259.735 48%
Tijekom proteklih 5 godina

2015.-2019.

30-49 GODINA 337.322 62%

Od uvođenja oportunističkog probira raka vrata maternice 1968. godine, u Hrvatskoj je trend stopa raka vrata maternice u kontinuiranom opadanju za razdoblje 1968.-2014. Trend stope smrtnosti od raka vrata maternice pokazuje stabilno kretanje na niskoj razini, no u posljednja dva desetljeća nije zabilježeno smanjenje. U posljednjih deset godina u Hrvatskoj i dalje bilježimo trend pada standardizirane stope incidencije raka cerviksa, dok je mortalitet stabilan.

Standardizirane dobno specifične stope incidencije i mortaliteta od raka vrata maternice u Hrvatskoj za razdoblje 1968. -2014. (Registar za rak, HZJZ)

Dobno specifične stope incidencije raka vrata maternice ostale su nepromijenjene u razdoblju od 1988. do 2013., pokazujući dva karakteristična vrha s najvišom stopom u dobi od 50 i 75 godina.

Rezultati međunarodnog istraživanja o 5-godišnjem preživljenju od raka vrata maternice u Europi u razdoblju 1999.-2007. (EUROCARE-5)  pokazali su da je Hrvatska nešto iznad prosjeka (65 % u odnosu na 62 %) u usporedbi s drugim europskim zemljama. Iako je u Hrvatskoj vidljiv napredak u stopama preživljenja, prema rezultatima jednog drugog međunarodnog istraživanja (CONCORD-3) 5-godišnje preživljenje od raka vrata maternice za žene dijagnosticirane u razdoblju 2010.-2014. je 63 %, što Hrvatsku svrstava u donju trećinu zemalja Europske unije uključenih u istraživanje.

Podijeli!

PREUZMI OVDJE

Misli na svoju budućnost, napravi Papa test

Ako imaš neko pitanje, pošalji upit na

RVMsavjet@hzjz.hr