Rezultati

Prvi ciklus Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice započeo je 1. prosinca 2012. godine, a završio 4. travnja 2016. godine.

U prvom ciklusu provedbe (2013.-2016.) od ukupno pozvanih 414.018 žena na probirno testiranje, 42.694 (10,3%) žena se odazvalo na testiranje. Testirano je ukupno 39587 uzoraka u citološkim laboratorijima (Papa testova), od kojih je 36.935 imalo uredan nalaz, a u 2.615 uzoraka je utvrđen abnormalan nalaz.

Prema rezultatima drugog vala europskog istraživanja Europske zdravstvene ankete (EHIS, HZJZ, 2019.) u kojima su prikazani podaci o pokazateljima zdravlja i korištenju zdravstvene zaštite stanovništva u Hrvatskoj, veliki broj žena u dobi 20-64 godina (76,15 %) je obavio obrisak vrata maternice (Papa test) u protekle 3 godine, a njih samo 5 % je izjavilo da to nije obavilo nikada.

Vrijeme proteklo od zadnjeg obriska vrata maternice u ispitanica dobi 25-64 godine

Analiza učestalosti obavljenih Papa testova (vrijeme proteklo od posljednjeg Papa testa) prema dobi pokazuje da je u svim dobnim skupinama najveći udio žena koje su obavile ovu pretragu u protekle 3 godine (u prosjeku za sve promatrane skupine 78,2 %). Najveći udio žena obavio je ovu pretragu u protekle 3 godine u dobnoj skupini 35-39 godine (94,6 %), a najmanji u skupini 65-69 godina (58,5 %). Najveći postotak žena koje su izjavile da nisu nikada obavile pretragu je u skupini 25-29 godine (15,8 %), a najmanji u skupini žena 40-44 godina (1,5 %)

Učestalost (vrijeme proteklo od posljednjeg Papa testa) po dobnim skupinama

Češće obavljaju Papa test žene iz urbanih sredina, s višim stupnjem obrazovanja i s većim prihodima.

Više od tri četvrtine žena iz urbanih sredina (81,3 %) obavilo je Papa test u protekle 3 godine, dok je to obavilo 71 % ispitanica iz ruralnih sredina. Također, malo više je žena iz ruralnih sredina izjavilo da  nije nikada obavilo pretragu (6 %) u odnosu na žene iz urbanih sredina (3,8 %).  Prema stupnju obrazovanja, najveći je udio žena s višim stupnjem obrazovanja koje je obavilo je tu pretragu u protekle 3 godine (83,9 %), dok je manje njih sa srednjim (79,4 %) i nižim stupnjem obrazovanja (61,9 %). Postotak žena koje nisu nikada obavile pretragu je podjednak u sve tri skupine stupnja obrazovanja i iznosi oko 6,8 %.  Udio žena s najvišim prihodima koje su obavile pretragu u protekle 3 godine je 87,2 %, a onih s najnižim prihodima 58,8 %. Među onima koje imaju najviše prihode njih samo 1,9 % nije nikada obavilo tu pretragu, dok među onima s najnižim prihodima njih 10,6 %.

Broj i udio žena koje su napravile ginekološki probirni pregled tijekom protekle godine, tijekom protekle tri godine i tijekom proteklih pet godina, podaci Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (podaci ne obuhvaćaju probirne preglede napravljene u privatnim ordinacijama)

DOBNA SKUPINA BROJ ŽENA KOJE SU NAPRAVILE GINEKOLOŠKI PROBIRNI PREGLED
(PAPA TEST, HPV TEST)
UDIO ŽENA KOJE SU NAPRAVILE PROBIRNI PREGLED
Tijekom protekle 1 godine

2019.

30-49 GODINA 144.827 27%
Tijekom protekle 3 godine

2017.-2019.

30-49 GODINA 259.735 48%
Tijekom proteklih 5 godina

2015.-2019.

30-49 GODINA 337.322 62%

Od uvođenja oportunističkog probira raka vrata maternice 1968. godine, u Hrvatskoj je trend stopa raka vrata maternice u kontinuiranom opadanju za razdoblje 1968.-2014. Trend stope smrtnosti od raka vrata maternice pokazuje stabilno kretanje na niskoj razini, no u posljednja dva desetljeća nije zabilježeno smanjenje. U posljednjih deset godina u Hrvatskoj i dalje bilježimo trend pada standardizirane stope incidencije raka cerviksa, dok je mortalitet stabilan.

Standardizirane dobno specifične stope incidencije i mortaliteta od raka vrata maternice u Hrvatskoj za razdoblje 1968. -2014. (Registar za rak, HZJZ)

Dobno specifične stope incidencije raka vrata maternice ostale su nepromijenjene u razdoblju od 1988. do 2013., pokazujući dva karakteristična vrha s najvišom stopom u dobi od 50 i 75 godina.

Rezultati međunarodnog istraživanja o 5-godišnjem preživljenju od raka vrata maternice u Europi u razdoblju 1999.-2007. (EUROCARE-5)  pokazali su da je Hrvatska nešto iznad prosjeka (65 % u odnosu na 62 %) u usporedbi s drugim europskim zemljama. Iako je u Hrvatskoj vidljiv napredak u stopama preživljenja, prema rezultatima jednog drugog međunarodnog istraživanja (CONCORD-3) 5-godišnje preživljenje od raka vrata maternice za žene dijagnosticirane u razdoblju 2010.-2014. je 63 %, što Hrvatsku svrstava u donju trećinu zemalja Europske unije uključenih u istraživanje.

Preliminarni izvještaj provođenja provedbe prve faze reorganiziranog Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice

Prva faza reorganiziranog Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice provodi se u Virovitičko podravskoj županiji od 01. travnja 2023. godine.

U razdoblju od 06. travnja 2023 do 31. prosinca 2023. godine testirano je 810 žena/uzoraka obriska vrata maternice.  U dobnoj skupini 20-29 godina bilo je 87 žena, a u dobnoj skupini 30-64 godina 723 žena. Svih 810 žena je obavilo Papa testiranje, a na HPV je testirano 721 (89%) žena. Pozitivan nalaz na HPV test imalo je 50 (7%) žena, a njih 69 (9%) je imalo nalaz s abnormalnim stanicama na Papa testu – 8 (9%) u dobnoj skupini 20-29 godina i 61 (8%) u dobnoj skupini od 30-64 godina.

U razdoblju od 06. travnja 2023 do 12. srpnja 2023. u Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) pristiglo je 283 uzoraka obriska vrata maternice koji su se u mikrobiološkom laboratoriju HZJZ-a testirali na Humani papiloma virus (HPV) i u citološkom laboratoriju KBC Zagreb na Papa test, sukladno protokolu pilot projekta. Od 218 prikupljenih uzoraka testiranih na HPV, 19 uzoraka bilo je pozitivno (8,7%). Prosječno je svaki tjedan pristizalo 24 uzoraka. Najveći broj tjednih uzoraka, njih 51, zaprimljeni su u svibnju (3.5.2023.), dok je najmanji broj uzoraka, njih samo 7, zaprimljen u srpnju (12.7.2023.).  Od ukupno šest ginekoloških ordinacija na području Virovitičko podravske županije koje sudjeluju u NPP-u, njih četiri su počele slati uzorke tijekom promatranog razdoblja.

U vremenskom razdoblju, od 28. srpnja 2023. do 31. siječnja 2023. godine, slanju uzoraka pridružile su se i preostale dvije ginekoloških ordinacija na području Virovitičko podravske županije koje sudjeluju u NPP-u, što je rezultiralo ukupnim brojem obrađenih uzoraka od 810.

Prikaz pristiglih uzoraka na testiranje po datumima u razdoblju 6.4.2023-25.1.2024.

Podijeli!

PREUZMI OVDJE

Misli na svoju budućnost, napravi Papa test

Ako imaš neko pitanje, pošalji upit na

RVMsavjet@hzjz.hr