Nacionalni preventivni program (NPP) ranog otkrivanja raka vrata maternice – u reorganizaciji

Prepoznavši javnozdravstvenu važnost sprječavanja pojavnosti novih slučajeva raka vrata maternice, smanjenja smrtnosti od te bolesti te unaprjeđenja rezultata oportunističkog probira Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske je pokrenulo izradu NPP ranog otkrivanja raka vrata maternice koji je Vlada RH usvojila na sjednici 15. srpnja 2010. godine. NPP ranog otkrivanja raka vrata maternice, kao treći nacionalni program probira raka u odrasloj populaciji, uveden je u Hrvatskoj 2012. godine kao organizirani probir (rano otkrivanje bolesti u zdravoj populaciji bez simptoma, odnosno engleski screening) koji za probirni test koristi konvencionalno citološko testiranje (Papa test) na ciljanoj populaciji žena u dobi između 25 i 64 godine, pod stručnom koordinacijom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Nakon prvog kruga organiziranog pozivanja žena, preventivni ginekološki program je  u 2016. godini privremeno  zaustavljen radi rješavanja tehničkih i infrastrukturnih problema. Aktivnosti programa nastavljene su planiranjem aktivnosti za regionalnu provedbu prve faze reorganiziranog programa (pilot-projekt) te planiranjem i provedbom daljnjih poboljšanja i razvoja programa organiziranog probira. I prije uvođenja organiziranog NPP ranog otkrivanja raka vrata maternice, od sredine prošlog stoljeća u Hrvatskoj se provodio oportunistički probir, čime je smanjena pojavnost i smrtnost od raka vrata maternice, a koji se nastavio provoditi cijelo vrijeme, kao i nakon 2016. kada je organizirano pozivanje privremeno ukinuto.
Dodatno, u sklopu mjera primarne prevencije raka vrata maternice provodi se cijepljenje protiv HPV-a.

Cijepljenje protiv HPV-a u Hrvatskoj je preporučeno i dostupno od 2007., a cjepivo je u redovitome nacionalnom programu cijepljenja za učenice i učenike osmih razreda osnovnih škola od 2016., također pod koordinacijom HZJZ-a.

Trenutno se u Hrvatskoj provodi uglavnom oportunistički probir raka vrata maternice, a od travnja 2023. godine provodi se regionalna provedba Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice – prva faza reorganiziranog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice u Virovitičko-podravskoj županiji.

Prva faza reorganiziranog NPP ranog otkrivanja raka vrata maternice

U 2018. godini Povjerenstvo za koordinaciju NPP ranog otkrivanja raka vrata maternice – Ministarstvo zdravstva RH i HZJZ u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije i brojnim partnerima započeli su s planiranjem i pripremama provedbe prve faze reorganiziranog NPP ranog otkrivanja raka vrata maternice na regionalnoj razini (pilot projekt), a 2019. je održana prva radionica u Virovitici.

Svrha i cilj provedbe prve faze reorganiziranog Programa je testiranje izvedivosti prijedloga protokola s novim pristupom koji bi uz Papa test koristio i kotestiranje kao primarni test probira, kako bi temeljem podataka praćenja i iskustava prve faze provedbe programa (pilot projekta) Nacionalno povjerenstvo za koordinaciju provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice izradilo verziju protokola za provedbu na nacionalnoj razini. Tijekom provedbe prve faze reorganiziranog programa utvrdili bi se potrebni preduvjeti i resursi za planiranje i organiziranje potpune implementacije novog protokola na nacionalnoj razini.

Aktivnosti  pripreme započetog planiranja pilot-projekta prekinute su početkom 2020. uslijed početka pandemije COVID-19.Tijekom trajanja pandemije COVID-19 provodile su se edukativno promotivne aktivnosti i kampanje povodom obilježavanja Europskog tjedna prevencije raka vrata maternice i nacionalnog dana prevencije raka vrata maternice – Dana mimoza. U sklopu tih aktivnosti izađen je i ovaj internetski portal „Neću rak“ u svrhu poboljšanja dostupnosti informacija u području prevencije raka vrata maternice i njegovih predstadija i provedbe preventivnih probirnih programa za žene, javnost i stručnjake. Također, izrađen je priručnik Prevencija raka vrata maternice u provedbi programa ranog otkrivanja raka vrata maternice – priručnik za rad provoditelja i ostalih suradnika u ginekološkim programima probira.

Krajem 2022. i početkom 2023. godine u koordinaciji Radne skupine Ministarstva zdravstva nastavljene su aktivnosti planiranja i organiziranja provedbe prve faze reorganiziranog NPP ranog otkrivanja raka vrata maternice koji se od travnja 2023. provodi u Virovitičko-podravskoj županiji. Više o informacijama najave nastavka provedbe nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice možete pročitati ovdje.

Prva faza reorganiziranog NPP-a se od travnja 2023. provodi u Virovitičko-podravskoj županiji među ženama u dobi od 20 do 64 godine s planiranim trajanjem od godine dana, a kao primarni test probira koristi Papa test za žene u dobi od 20 do 29 godina te kotestiranje (Papa test i test na HPV) za žene u dobi od 30 do 64 godina, dok se pozivanje žena provodi iz ginekoloških ordinacija.

Kotestiranjem se istovremeno koriste prednosti citološkog i mikrobiološkog testa. Papa testom se testira prisutnost abnormalnih promjena na stanicama vrata maternice, dok test na HPV pruža bolju specifičnost i negativnu prediktivnu vrijednost za procjenu rizika razvoja abnormalnih stanica i intraepitelnih promjena visokog stupnja, što drugim riječima znači da je malo vjerojatno da žene s negativnim rezultatom testa imaju promijene na stanicama vrata maternice.

Pilot projekt u Virovitičko podravskoj županiji nastavlja s provedbom u 2024. godini  sukladno suglasnosti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za nastavkom aktivnosti slijedećih godinu dana.

Svrha i cilj

Svrha i cilj provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice je poboljšanje rezultata oportunističkog probira koji se u Hrvatskoj provodi već više od 50 godina, smanjenje rizika, rano otkrivanje raka vrata maternice i promjena na stanicama koje mogu prouzročiti rak i time postići smanjenje pojavnosti novih slučajeva (incidencija) i smrtnosti (mortalitet) od raka vrata maternice, kao i poboljšanje kvalitete života i očuvanje zdravlja žena obuhvaćenim programom.

Glavni cilj organiziranog probira ranog otkrivanja raka vrata maternice je uključiti što veći broj žena u program i smanjiti pojavnost invazivnog raka vrata maternice za 60 % i smrtnost za 80 % u ciljanoj populaciji žena nakon oko deset godina provedbe organiziranog probira, te postepeno smanjiti oportunistički probir.

Dodatni ciljevi su temeljem rezultata praćenja programa procijeniti kako poboljšati obuhvat i odaziv žena na probirna testiranja te kako poboljšati svijest javnosti i obuhvaćene populacije o važnosti odaziva na preventivne preglede za rano otkrivanje raka.

Podijeli!

PREUZMI OVDJE

Misli na svoju budućnost, napravi Papa test

Ako imaš neko pitanje, pošalji upit na

RVMsavjet@hzjz.hr