Edukacija

Prije početka programa i u tijeku provedbe programa potrebno je provoditi edukaciju i doedukaciju zdravstvenih  djelatnika i ostalih stručnjaka uključenih u provedbu programa (ginekolozi primarne zdravstvene zaštite, ginekolozi sekundarne zdravstvene zaštite, klinički citolozi, citoskrineri, patolozi, specijalisti javnog zdravstva, epidemiolozi, medicinske sestre u ginekološkim ordinacijama, liječnici obiteljske medicine, liječnici školske medicine, predstavnici HZZO-a, predstavnici Ministarstva zdravstva i drugi).

Na ovoj stranici će se objavljivati obavijesti o stručnim skupovima i edukcijama, za provoditelje i suradnike preventivnog programa ranog otkrivanja raka raka vrata maternice.

Prva edukacijska radionica za zdravstvene radnike nositelje programskih aktivnosti „Prva faza reorganiziranog NPP ranog otkrivanja raka vrata maternice – organizacija, provedba, praćenje na području Virovitičko-podravske županije“ (https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/odrzana-prva-radionica-reorganiziranog-nacionalnog-programa-ranog-otkrivanja-raka-vrata-maternice/) u sklopu priprema za aktivnosti provedbe reorganiziranog Programa održana je u Virovitici 19. prosinca 2019.

E-edukacija

Ovdje ćete moći pogledati e-tečajeve objavljene na portalu Volim zdravlje koje će o temama u provedbi programa prevencije raka vrata maternice pripremati ginekolozi i drugi stručnjaci, a bit će namijenjeni za edukaciju i informiranje postojećih i budućih zdravstvenih djelatnika i ostalih stručnjaka u sustavu zdravstvene i socijalne skrbi.

E- edukacija o prevenciji i ranom otkrivanju raka i predzloćudnih promjena vrata maternice – Kome vrijedi reći PA-PA?

E- tečaj se sastoji od šest edukativnih video modula – snimljene prezentacije stručnjaka, te online ispita znanja s pragom uspješno završenog tečaja. Trajanje tečaja je oko 2 sata.

Obrađuje teme epidemiologije raka vrata maternice i o mogućnosti prevencije, infekcije HPV-om, cijepljenje protiv HPV-a, ginekoloških pregleda, PAPA testa uključujući PAPA test u trudnoći te kolposkopije.  Prevencija uključuje edukaciju i primjenu odgovornog spolnog ponašanja, cijepljenje protiv HPV-a i redovite ginekološke preglede. Uz dostupne načine prevencije predstadijima raka vrata maternice i raku vrata maternice možemo reći PA-PA!

Namijenjen je svim sadašnjim i budućim liječnicima i drugim zdravstvenim djelatnicima koji se u svom radu susreću ili će se susresti s područjem prevencije raka vrata maternice, prvenstveno koordinatorima i provoditeljima programa probira na rak vrata maternice – epidemiolozima, specijalistima javnozdravstvene medicine, ginekolozima, te liječnicima obiteljske medicine i drugim zdravstvenim djelatnicima.

E-edukaciji možete pristupiti na platformi Volim zdravlje (potrebno je registrirati se) na poveznici: https://volimzdravlje.hr/tecajevi/e-learning-prevencija-i-rano-otkrivanje-raka-vrata-maternice-kome-vrijedi-reci-pa-pa/

Za liječnike će e-tečaj biti bodovan sukladno odluci HLK-a, a bodovno je aktivan od 29.3.2021. do 31.12.2021.

Podijeli!

PREUZMI OVDJE