Povjerenstvo za koordinaciju provedbe Nacionalnog programa

Planiranje, predlaganje aktivnosti provedbe i praćenje rezultata provedbe programa na nacionalno razini provodi Povjerenstvo za koordinaciju provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice koje je osnovano odlukom ministra zdravstva.

Povjerenstvo je multidisciplinarno tijelo koje ima 19 članova. Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje ministar. Povjerenstvo razmatra pitanja iz područja djelokruga rada na sjednicama.

Podijeli!

PREUZMI OVDJE