Preporuke i smjernice

Council recommendation on cancer screening (2003) (Preporuka Europskog vijeća o probiru na rak)

European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening (2008) (Europske smjernice za osiguranje kvalitete u probiru raka vrata maternice)

European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening (Second edition supplements) (2015) (Izmjene i dopune Europskih smjernica za osiguranje kvalitete u skriningu raka vrata maternice) – preporuke, cijela publikacija

European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening. Summary of the supplements on HPV screening and vaccination (2015) (Europske smjernice za osiguranje kvalitete u probiru na rak vrata maternice -Sažetak dodataka o probirnom testiranju na HPV i cijepljenju) – preporuke, skraćena verzija

Sukladno smjernicama EU-a organizirani probir treba se sastojati od slijedećih koraka:

  1. Identifikacija ciljne populacije
  2. Regrutiranje/obuhvat žena koje ispunjavaju kriterije uključivanja u probir
  3. Uzimanje briseva za Papa test ili HPV test ili oboje
  4. Očitavanje Papa testa i /ili HPV testa i izdavanje nalaza
  5. Razgovor sa ženama čiji su nalazi normalni, savjetovanje o mjerama prevencije i pružanje informacija o vremenu uzimanja idućeg brisa
  6. Ponovno pozivanje žena s nezadovoljavajućim/neprikladnim brisevima
  7. Razgovor, savjetovanje i praćenje žena čiji su nalazi brisa abnormalni, odnosno provođenje daljnjih dijagnostičkih postupaka i liječenja ukoliko je potrebno, uključujući sustav za osiguranje provedbe/dostupnost ovih postupaka
  8. Bilježenje, praćenje i evaluacija te osiguranje kvalitete čitavog programa

Podijeli!

PREUZMI OVDJE