Popis ginekologa

Uvodne informacije

U Hrvatskoj svaka žena osigurana pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) starija od 12 godina ima pravo izabrati ginekologa na razini primarne zdravstvene zaštite (opredijeliti se u ginekološki tim). U Hrvatskoj je na dan 30.11.2020. bilo ugovoreno 277 timova u djelatnosti zdravstvene zaštite žena (ginekoloških timova), ali dio (44) su timovi bez nositelja (ginekologa) te je broj specijalista ginekologa koji provode preglede za toliko manji, jer se u timovima bez nositelja obično izmjenjuju ginekolozi iz bolnica ili drugih ordinacija.

Kako bi se olakšalo povezivanje korisnica sa spomenutim uslugama i pružateljima usluga, ključna je dostupnost informacija o postojećim uslugama i pružateljima usluga.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo razvili su interaktivnu kartu ginekoloških ambulanata kao jedinstven izvor informacija o uslugama povezanima sa zaštitom ginekološkog i reproduktivnog zdravlja u Hrvatskoj.

Korištenje interaktivne karte jednostavno je: odabirom željene županije karta omogućuje otvaranje mape sa svim dostupnim ginekološkim ordinacijama u mreži javnog zdravstva na području odabrane županije s osnovnim informacijama o lokaciji/sjedištu ginekološke ordinacije, adresi ordinacije, imenu ginekologa, mogućnošću kontakta (telefon i/ili e-maila), načinu i vremenju naručivanja te očekivanom vremenu čekanja za termin.

COVID-19 informacije za korisnike zdravstvene zaštite

Pri svakom ulasku u prostore zdravstvene ustanove obavezna je dezinfekcija ruku i ostale mjere prema protokolu zdravstvene ustanove.

Molimo Vas da prilikom dolaska u zdravstvenu ustanovu nosite zaštitnu masku za lice.

Interaktivna karta ginekoloških ambulanata u RH

Više informacija

Podijeli!

Misli na svoju budućnost, napravi Papa test

Ako imaš neko pitanje, pošalji upit na

RVMsavjet@hzjz.hr

PREUZMI OVDJE