Spolno zdravlje i rak vrata maternice

Spolno zdravlje jedna je od sastavnica zdravlja koja utječe na njegove ostale sastavnice, a istovremeno je i pod njihovim utjecajem. Zaštita i unaprjeđenje spolnog zdravlja je važno kako bismo očuvali i unaprijedili opće zdravlje i obrnuto.

Za spolno zdravlje važan je pozitivan pristup spolnosti i izbjegavanje rizičnih ponašanja i njegovih mogućih posljedica, a to su u prvom redu, spolno prenosive infekcije i neplanirana trudnoća.

Tijekom života žena prolazi kroz više razdoblja, a u svakom je razdoblju važna njena svijest u pogledu spolnosti i očuvanja spolnog zdravlja. U vrijeme spolnog sazrijevanja potrebno je djevojčicu pravovremeno informirati i pripremiti na promjene koje će se događati u njenom tijelu te ju uputiti o pravilnom održavanju osobne higijene, mogućnosti začeća, spolno prenosivim bolestima, ali i zadovoljstvima vezanim uz spolnost kao što su ljubav, povezanost, majčinstvo, kako bi što ljepše i sigurnije proživjela razdoblje spolne zrelosti. Također, važno je pravovremeno informiranje žene o razdoblju gašenja reproduktivnih funkcija, takozvanoj menopauzi i postmenopauzi kako bi očuvala zdravlje i u tom razdoblju života.

Budući da je kronična, neliječena spolno prenosiva infekcija HPV-om glavni uzročnik raka vrata maternice, edukacija i usvajanje znanja i vještina za prevenciju spolno prenosivih infekcija i zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja važna je i za prevenciju raka vrata maternice. Više o infekciji HPV-om možete pročitati na stranici o raku vrata maternice.

Rana edukacija i odgovorno spolno ponašanje važni su za prevenciju raka vrata maternice.

Infekcija humanim papiloma virusom (HPV) je vrlo česta u spolno aktivnih osoba, posebno mladih. Zbog toga je u sklopu prevencije raka vrata maternice važno mlade informirati i educirati na vrijeme o njegovoj ulozi u razvoju zloćudne bolesti te načinima zaštite.

Potrebno je osvijestiti da briga za spolno zdravlje započinje u djetinjstvu, usvajanjem zdravih navika pravilne higijene, a kasnije, uz tjelesno i mentalno sazrijevanje, usvajanje zdravoga i odgovornoga spolnog ponašanja. U adolescenciji dolazi do mnogih tjelesnih i emocionalnih promjena te se javlja želja za istraživanjem vlastite seksualnosti i za uspostavljanjem partnerskih veza. To doba je pogodno za izgrađivanje zdravih navika i načina života, uključujući područje spolnog i reproduktivnog zdravlja, što velikim dijelom utječe na zdravlje u odrasloj dobi. U edukaciji je važno da mlada osoba dobije sve bitne informacije i prije početka spolnih aktivnosti kako bi što spremnije i sigurnije započela spolni život kada za to dođe vrijeme.

Edukacija i razgovor o spolnom zdravlju doprinosi smanjenju rizičnih ponašanja

Ta edukacija treba uključivati i poznavanje vlastitog tijela te pravodobno prepoznavanje promjena zbog kojih je nužno obratiti se liječniku. U edukaciji o spolnom zdravlju trebaju sudjelovati stručnjaci u sustavu zdravstva, ali i izvan zdravstva, u obrazovnom sustavu, uključujući zdravstveni odgoj, uz sudjelovanje civilnog društva, kako bismo u suradnji postigli što bolji učinak svih preventivnih mjera u cilju očuvanja spolnog i reproduktivnog zdravlja. Važan je i razgovor s roditeljima koji trebaju nastojati na dob primjeren način razgovarati o tim pitanjima sa svojom djecom, posebno u situacijama kada mladi sami pokazuju interes za neka pitanja iz područja spolnosti i spolnog i reproduktivnog zdravlja. Stručnjaci tu mogu pomoći roditeljima u osnaživanju njihovih vještina komunikacije sa mladima.

Odgovorno spolno ponašanje kao važna odrednica spolnog zdravlja

Mladi često nisu svjesni da neodgovorno spolno ponašanje i neliječene spolno prenosive infekcije u mlađoj dobi mogu uzrokovati zdravstvene probleme u kasnijim godinama. Važno je mladima uz znanje pružiti i vještine koji će pridonijeti oblikovanju pozitivnih vrijednosti i stavova te ih ojačati u prepoznavanju važnosti brige za spolno i reproduktivno zdravlje i primjeni zaštitničkih ponašanja, odnosno izbjegavanju rizičnihi spolnih ponašanja.

To se postiže usvajanjem odgovornog spolnog ponašanja koje je važna odrednica spolnog zdravlja. Ono podrazumijeva usvajanje obrazaca ponašanja i životnog stila koji su usmjereni na zaštitu i unaprjeđenje spolnog i reproduktivnog zdravlja, kao što su suzdržavanje ili odgađanje spolnih odnosa u kasniju dob, vjerna i veza, uporaba zaštite kondomom, higijena i redoviti liječnički pregledi. Za žene su to ginekološki pregledi.

Odgovorno spolno ponašanje smanjuje ili uklanja moguće posljedice spolnih odnosa, a to su prvenstveno, spolno prenosive infekcije i neplanirana trudnoća . Također, ono omogućava pozitivan pristup spolnosti , ostvarivanje zadovoljavajućih i sigurnijih spolnih iskustava , a kasnije i željenog roditeljstva.

Savjeti za odgovorno spolno ponašanje

Savjeti za odgovorno spolno ponašanje i očuvanje spolnog zdravlja temelje se na nekoliko bitnih područja:

  • higijeni koja obuhvaća svakodnevnu brigu za vlastito tijelo koje uključuje redovito pranje i korištenja čiste i udobne odjeće
  • edukaciji koja treba biti pravodobna i dostupna svima te sadržavati bitne, pouzdane, razumljive i primjerene informacije. U tome može pomoći edukacija o apstinenciji ili suzdržavanju od spolnih odnosa, uzajamno vjernoj vezi te uporabi zaštite kondomom– tzv. ABC strategija (od eng. Abstinence ili suzdržavanje od spolnih odnosa, Be faithful ili biti vjeran, Condom ili kondom). • osobnoj odgovornosti koja se temelji na psihofizičkoj zrelosti i vlastitoj odluci o spremnosti stupanja u spolne odnose.
  • osviještenosti za traženje liječničke pomoći u prevenciji, dijagnostici i liječenju spolno prenosivih infekcija i drugih bolesti koje izravno ili neizravno utječu na spolno zdravlje.

Prevencija raka vrata maternice uključuje odgovorno spolno ponašanje, cijepljenje protiv HPV-a, zdrav stil života te preventivne ginekološke preglede i testiranja za rano otkrivanje raka i promjena na stanicama koje predhode raku.

Za žene su važni ginekološki pregledi jer omogućavaju rano otkrivanje i liječenje infekcije HPV-om i promjena na stanicama vrata maternice, što sprječava razvoj komplikacija i doprinosi smanjenju prijenosa infekcije na druge. Žene trebaju ići na liječničke preglede redovito, ovisno o zdravstvenom stanju i prema preporuci ginekologa, često je to za mlade jednom na godinu. Više o prevenciji raka vrata maternice možete pročitati ovdje.

Važno je osvijestiti i ulogu muškaraca u prevenciji raka vrata maternice. Oni su važni kao partneri koji mogu pružiti podršku partnerici u brizi za očuvanje njenog spolnog zdravlja, a i oni brigom za vlastito spolno zdravlje čuvaju zdravlje partnerice. Za muškarce nema jedinstvenih smjernica koliko često treba obavljati liječničke preglede kao što ima za žene. Bitan individualni pristup kod kojeg se uzima u obzir njihova dob, spolno ponašanje i drugi čimbenici rizika. Muškarci trebaju ići na liječničke preglede u slučaju rizičnog spolnog odnosa ili simptoma infekcije (spolnih bradavica). Pregled se obavlja kod dermatovenerologa ili urologa, a uključuje pregled vanjskog spolovila pod povećanjem, pomoću penoskopa, kako bi se uočile promjene na sluznici.

Za zaštitu od infekcije HPV-om, kao i hepatitisa B postoji i cijepljenje.

U slučaju infekcije HPV-om, kao i kod drugih spolno prenosivih infekcija, treba liječiti oba partnera te za vrijeme liječenja koristiti zaštitu (kondom) ili se suzdržavati od spolnih odnosa dok traje liječenje.

Više informacija o prevenciji HPV-a i ostalih spolno prenosivih infekcija te očuvanju i unaprjeđenju spolnog i reproduktivnog zdravlja možete pronaći u mobilnoj aplikaciji i internetskoj platformi Spolno zdravlje koju je Hrvatski zavod za javno zdravstvo izradio zajedno s udrugom HUHIV, uz podršku brojnih partnera, a dostupna je ovdje.

Edukativne e-tečajeve iz područja prevencije spolno prenosivih infekcija i očuvanja spolnog zdravlja na platformi Volim zdravlje možete pronaći ovdje.

Ako imate pitanje vezano uz prevenciju spolno prenosivih bolesti i očuvanje spolnog i reproduktivnog zdravlja upit možete postaviti ovdje. 

Podijeli!

Misli na svoju budućnost, napravi Papa test

Ako imaš neko pitanje, pošalji upit na

RVMsavjet@hzjz.hr

PREUZMI OVDJE